Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
Kod: 311501
Liczba odwiedzin: 3773
Synteza: Odpowiada za wykonywanie badań technicznych pojazdów;
zajmuje się oceną stanu technicznego pojazdów bez ich demontażu lub tylko z demontażem częściowym bez naruszania podstawowego funkcjonowania połączeń elementów.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie badań technicznych pojazdów przy wykorzystaniu specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej i metod badań określonych przez producentów pojazdów samochodowych i ich układów i zespołów;
ocenianie stanu technicznego poszczególnych układów i zespołów pojazdów mechanicznych na podstawie analizy wartości parametrów stanu w porównaniu z wartościami parametrów podanych przez producenta w instrukcjach eksploatacji pojazdów;
określanie rodzaju i zakresu koniecznych naprawy lub konserwacji pojazdu oraz sprawdzanie stanu technicznego pojazdu po wykonanej naprawie;
prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
dbanie o powierzony sprzęt diagnostyczny, dokonywanie terminowej kontroli stanu technicznego sprzętu oraz jego pomiarów;
podejmowanie działań na rzecz budowanie dobrego wizerunku stacji kontroli pojazdów;
budowanie bazy klientów stacji kontroli pojazdów.
Dodatkowe zadania zawodowe: aktywna współpraca z serwisem samochodów osobowych i użytkowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top