Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Aktor
Kod: 265501
Liczba odwiedzin: 19777
Synteza: Uprawia zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych (teatr dramatyczny, teatr lalek, pantomima), estradowych, w filmie, radiu i telewizji; wykorzystuje w budowaniu postaci scenicznych swoją osobowość psychofizyczną oraz umiejętności: operowania głosem, ciałem, współgrania z innymi, dialogu z partnerem, zachowania się w określonym stylu, zgodnym z daną epoką, posługiwania się współczesną techniką gry aktorskiej, w celu przedstawienia postaci zgodnie z koncepcją artystyczną roli.
Zadania zawodowe: ­- pamięciowe przyswajanie roli (tekstu, melodii, tańca itp.);
- opracowywanie własnej koncepcji artystycznej roli;
­uczestniczenie w próbach przedstawienia, współpraca z reżyserem i zespołem aktorskim, w efekcie której powstaje kreacja sceniczna;
-­ uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. w przymiarkach kostiumu;
-­ przygotowywanie się do występu scenicznego lub ujęć filmowych (charakteryzacja, zakładanie kostiumu, koncentracja psychiczna itp.);
­występowanie w kolejnych spektaklach teatralnych, w repertuarze dramatycznym, w teatrze lalek, powtarzanie tych samych czynności (wypowiadanych kwestii, zachowań scenicznych itp.) w teatrach stałych i objazdowych;
­realizacja roli na planie filmowym, współpraca z reżyserem, operatorem zdjęć i zespołem aktorskim;
-powtarzanie danego ujęcia filmowego, aż do uzyskania efektu artystycznego oczekiwanego przez reżysera;
­stałe doskonalenie sprawności warsztatowej: głosowej, psychomotorycznej, fizycznej, przez uprawianie odpowiednich ćwiczeń;
- ­ opanowywanie różnych umiejętności zawodowych (np. taniec w określonym stylu, pantomima), w zakresie potrzebnym do zadań scenicznych;
­zdobywanie umiejętności nieaktorskich, niezbędnych do zagrania danej roli (np. gra w bilard, język migowy);
- ­ przestrzeganie dyscypliny teatralnej, dyspozycyjność wobec zespołu, w celu zapewnienia harmonijnej pracy i jak najwyższych efektów artystycznych całego zespołu.
Dodatkowe zadania zawodowe: ­prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu aktorstwa;
­podkładanie głosu postaci występujących w filmach obcojęzycznych (dubbing), animowanych;
­czytanie dialogów filmowych w czasie projekcji filmu w TV;
-­ samodzielne realizowanie przedstawienia tzw. ""teatru jednego aktora"" (monodram);
­występowanie w programach estradowych, poetyckich, kabaretach itp;
- ­ specjalizowanie się w tzw. ""piosence aktorskiej"";
- ­ występowanie w filmach reklamowych, wideo-klipach muzycznych itp;
­czytanie fragmentów książek w radio, na imprezach promocyjnych nowych książek itp;
- ­ występowanie na akademiach w szkołach, domach kultury, w programach okolicznościowych itp.;
­prowadzenie zajęć amatorskiego koła teatralnego i innych form.

partners

shortcut-links

 go-to-top