Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator obrazu
Kod: 265402
Liczba odwiedzin: 2670
Synteza: Sprawuje nadzór artystyczny nad realizacją zdjęć filmowych, kieruje pracą ekipy filmowej, współtworzy dzieła filmowe jako jeden z głównych jego realizatorów, odpowiedzialny za transponowanie idei i pomysłów reżysera na obraz filmowy, za jakość artystyczną tego obrazu oraz poziom techniczny filmu.
Zadania zawodowe: - określanie technicznych warunków i reżimu zdjęć;
- artystyczne kierownictwo nad wykonaniem zdjęć, odpowiedzialność za wizualną stronę filmu (realizowanego na różnych nośnikach), twórcza współpraca z reżyserem w jej kreowaniu;
- udział w zbieraniu dokumentacji, wyborze obiektów zdjęciowych, opracowywaniu scenopisu, dokumentacji produkcyjno-technicznej filmu itp.;
- współpraca przy ustalaniu planów działania grupy zdjęciowej, dobór podległych pracowników twórczych, pomocniczo-twórczych i technicznych oraz organizowanie i nadzorowanie ich pracy (m.in. podział pracy, wyznaczanie zadań i trybu ich wykonania, inspirowanie, instruowanie, koordynowanie, nadzorowanie wykonawstwa, przyjmowanie wyników prac, rozpatrywanie zgłaszanych propozycji, wniosków itp.);
- bezpośrednie wykonywanie prac realizatorskich (zdjęć) lub nadzór nad ich wykonaniem przez zespół operatorski;
- kierowanie pracą podległego zespołu operatorskiego, w tym takich czynności, jak: pobieranie lub nadzorowanie pobierania sprzętu technicznego i materiałów, sprawdzanie ich przydatności, sprawności i jakości, obsługa bezpośrednia lub nadzorowanie obsługi sprzętu technicznego, gospodarowanie otrzymanymi środkami i rozliczanie się z ich zużycia, merytoryczne sprawdzanie dokumentów finansowo-gospodarczych oraz podpisywanie zleceń i zamówień na wykonanie odpowiednich dostaw, usług i robót oraz ich przyjmowanie itp.;
- współdecydowanie o wyborze powtórzeń zdjęć, w celu uzyskania dobrej jakości artystycznej i technicznej obrazu;
- udział w odbiorze poszczególnych części i całości filmu (kolaudacji), w wyborze jego kopii wzorcowej;
- współdziałanie przy opracowywaniu planów kampanii reklamowej filmu, wybór materiałów reklamowych i informacyjnych we współpracy z reżyserem i kierownikiem produkcji;
- wykonywanie zadań doraźnych, jak uczestnictwo w premierze i pokazach filmu, spotkaniach z publicznością, festiwalach, konferencjach i naradach związanych z realizacją obrazu filmowego i telewizyjnego;
- uczestnictwo w pracach programowo-organizacyjnych zespołów filmowych, rad programowych TV, doradztwo, konsultacje itp.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie dydaktyki przedmiotów kierunkowych sztuki operatorskiej i realizacji telewizyjnej;
- realizowanie filmów reklamowych, dokumentalnych, oświatowych, animowanych;
- prowadzenie działalności fotograficznej, reporterskiej.

partners

shortcut-links

 go-to-top