Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Asystent reżysera filmowego
Kod: 265401
Liczba odwiedzin: 16297
Synteza: Wykonuje, pod kierunkiem reżysera, funkcje i zadania pomocniczo-twórcze, tj. przygotowuje materiały do sporządzenia planu generalnego; pełni nadzór nad wykonaniem środków inscenizacyjnych; utrzymuje kontakt z kierownictwem produkcji i kontroluje przebieg poszczególnych prac organizacyjnych pod kątem potrzeb artystycznych; bierze udział w przygotowaniu kolejnych dni zdjęciowych oraz uczestniczy w pracach na planie.
Zadania zawodowe: - dążenie do realizacji zamierzeń ideowo-artystycznych reżysera filmu;
- przestrzeganie zatwierdzonych terminów produkcyjnych i dążenie do obniżenia kosztów produkcji filmu;
- szczegółowe zapoznawanie się ze scenariuszem oraz związanym z nim materiałem dokumentacyjnym;
- wykonywanie pomocniczych prac przy opracowywaniu scenopisu i dokumentacji filmu;
- pomoc przy doborze kandydatów do obsadzenia ról aktorskich i epizodów oraz przy doborze statystów i kaskaderów;
- wykonywanie prac pomocniczych przy próbnych zdjęciach aktorów;
- współpraca przy opracowywaniu kart obiektów;
- współpraca przy sporządzaniu spisów kostiumów, rekwizytów i innych środków inscenizacyjnych;
- pomoc przy przygotowaniach do rozpoczęcia zdjęć;
- pomoc II reżyserowi w przygotowaniach inscenizacyjnych i zdjęciach w kolejnych obiektach zdjęciowych;
- przygotowywanie aktorów i statystów do zdjęć, dbanie o terminowe przybycie ich na plan w pełnej charakteryzacji, ubiorze i z osobistymi rekwizytami;
- organizowanie i nadzorowanie czynności personelu pomocniczego na planie;
- pomoc w przygotowaniach do udźwiękowienia dialogów filmu oraz uczestniczenie w ich nagraniach;
- stosowanie się do regulaminu grupy zdjęciowej telewizyjnego filmu fabularnego;
- wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
- nadzorowanie podległych pracowników, sprawdzanie stanu sprzętu zabezpieczającego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - uczestnictwo w przeglądach kopii dziennej produkcji;
- układanie, przygotowywanie i ćwiczenie scen walk, bójek i innych niebezpiecznych scen masowych;
- wybór i ocena miejsca przewidzianego do realizacji scen kaskaderskich i aktorskich scen niebezpiecznych, walk itp.

partners

shortcut-links

 go-to-top