Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Artysta malarz
Kod: 265103
Liczba odwiedzin: 18184
Synteza: Maluje portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje abstrakcyjne itd., nakładając farby za pomocą pędzla, szpachli, piórka, węgla, ołówka na płaszczyzny z papieru, płótna, drewna, tynku, ceramiki, szkła; realizuje własne zamierzenia twórcze różnymi technikami malarskimi, jak: akwarela, gwasz, collage, olej, pastel, tempera, fresk; w zależności od przeznaczenia i skali malarstwa uprawia jedną z jego form: malarstwo monumentalne, dekoracyjne, sztalugowe, książkowe, miniaturowe lub zdobnicze; eksponuje własne dzieła na wystawach i konkursach; uczestniczy w plenerach malarskich.
Zadania zawodowe: - wykonywanie wstępnych szkiców, studiów kolorystycznych i kartonów określających zarys przyszłej kompozycji dzieła;
- wybór płaszczyzny do przyszłej kompozycji malarskiej - zgodnie z koncepcją artystyczną dzieła, przygotowywanie do pokrywania farbami: płótna, papieru, drewna, tynku, ceramiki, szkła itp.
- przygotowywanie zaprawy malarskiej do gruntowania płaszczyzny oraz farb;
- pokrywanie płaszczyzny przyszłego dzieła zaprawą malarską (gruntowanie), warstwą roztworu klejowego, gipsu, kredy, glinki w celu zabezpieczenia i utrwalenia malowidła;
- nakładanie farb na płaszczyznę, komponowanie linii, kolorów, rysunku i faktury zgodnie z artystyczną koncepcją kompozycji;
- pokrywanie malowidła werniksem lub innym środkiem zabezpieczającym za pomocą pędzelków;- oprawianie namalowanych dzieł i przygotowywanie ich do ekspozycji w celu sprzedaży dzieła;
- w zależności od uprawianej tematyki wykonywanie portretów, malarstwa rodzajowego, historycznego, batalistycznego, pejzażowego, marynistycznego, martwej natury, aktu, kompozycji abstrakcyjnej;
- eksponowanie i organizowanie wystaw własnej twórczości.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej;
- uczestniczenie w plenerach, konkursach lub wystawach krajowych lub zagranicznych;
- wykonywanie ekspertyz konserwatorskich;
- wykonywanie usług artystycznych (dekoracje) na zlecenia instytucji kulturalnych.

partners

shortcut-links

 go-to-top