Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Duchowny wyznania ewangelickiego
Kod: 263605
Liczba odwiedzin: 2621
Synteza: Reprezentuje wyznania ewangelickie, czyli: ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-metodystyczne i ewangelicko-reformowane, organizuje i prowadzi nabożeństwa, udziela sakramentów oraz przewodniczy innym czynnościom religijnym jako sługa Słowa Bożego, powołany do służby w swoim Kościele przez ordynację.
Zadania zawodowe: - odprawianie nabożeństw niedzielnych, świątecznych i okazjonalnych;
- udzielanie sakramentów chrztu i komunii świętej;
- prowadzenie uroczystości konfirmacji, ślubu, pogrzebu;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych nauk, kazań oraz prowadzenie modlitw;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
- zapewnianie członkom swego Kościoła przewodnictwa duchowego i moralnego, zgodnego z Pismem Świętym i doktryną danego wyznania, wyrażoną w księgach symbolicznych;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - propagowanie reprezentowanej doktryny wyznaniowej przez ewangelizację i misję w kraju i za granicą;
- nadzorowanie innych duchownych oraz pracowników świeckich w spełnianiu obowiązków.

partners

shortcut-links

 go-to-top