Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Duchowny wyznania prawosławnego
Kod: 263603
Liczba odwiedzin: 2530
Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności sakralnych zgodnie z liturgią wyznania prawosławnego, czuwa nad przestrzeganiem świętych tradycji, praktyk i wierzeń, oddając cześć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce Bożej i świętym, jako kapłan powołany i wyświęcony do tej służby.
Zadania zawodowe: - odprawianie mszy świętych i nabożeństw w niedzielę, święta i dni powszednie, zgodnie z ustalonym porządkiem;
- udzielanie świętych sakramentów zgodnie z ustalonym rytuałem;
- prowadzenie ceremonii religijnych ustalonych przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i pełnienie posług religijnych ustalonych przepisami liturgicznymi;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych kazań i nauk;
- nauczanie religii dzieci, młodzieży i dorosłych;
- zapewnianie członkom Kościoła Prawosławnego przewodnictwa duchowego, zgodnego z Pismem Świętym i tradycją;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym i administracyjnym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji religijnych, naukowych i charytatywnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - propagowanie doktryny prawosławia w kraju i za granicą;
- nadzorowanie, zależnie od charakteru i rangi sprawowanego urzędu, innych duchownych i świeckich pracowników w wykonywaniu ich obowiązków.

partners

shortcut-links

 go-to-top