Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Duchowny religii mojżeszowej
Kod: 263601
Liczba odwiedzin: 2628
Synteza: Organizuje i wykonuje ogół czynności religijnych, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religijnym, oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami religijnymi, przez co oddaje stosowną cześć Bogu.
Zadania zawodowe: - przewodniczenie nabożeństwom sobotnim i świątecznym, zgodnie z pisanym i zwyczajowym prawem religii mojżeszowej;
- wykonywanie czynności i posług religijnych;orzekanie i wydawanie zaświadczeń o czystości rytualnej (koszerności) mięsa i innych potraw, zgodnie z przepisami religijnymi;
- wykonywanie nadzoru nad urządzeniami religijnymi (synagogami, domami modlitwy, łaźniami rytualnymi i cmentarzami) bądź zlecanie tego upoważnionym funkcjonariuszom religijnym;
- prowadzenie nauk religii mojżeszowej;
- zapewnianie współwyznawcom przewodnictwa duchowego i moralnego;
- przygotowywanie i wygłaszanie religijnych przemówień;
- podejmowanie różnych obowiązków o charakterze społecznym;
- uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.
Dodatkowe zadania zawodowe: - propagowanie doktryny religii mojżeszowej w kraju i za granicą.

partners

shortcut-links

 go-to-top