Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Grafolog
Kod: 263408
Liczba odwiedzin: 219
Synteza: Grafolog zajmuje się klasyczną ekspertyzą pisma ręcznego oraz techniczną ekspertyza dokumentów. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt specjalistyczny oraz oprogramowanie komputerowe do analizy grafometrycznych i motorycznych cech pisma i podpisów.
Zadania zawodowe:
 • analizowanie dokumentów urzędowych celem potwierdzenia prawdziwości autorstwa danego dzieła itd.;
 • analizowanie pisma na dokumentach mających znaczenie w zagadkach kryminalnych;
 • weryfikowanie autentyczności podpisów i identyfikowanie ich wykonawców (np. na testamencie);
 • sprawdzanie dokumentów, co do których jest podejrzenie o sfałszowanie;
 • identyfikowanie osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów;
 • ocenianie jednorodności wykonawczej pisma, ustalanie liczby wykonawców zapisów ręcznych;
 • określanie przypuszczalnego okresu nakreślenia badanych zapisów na podstawie analizy cech graficznych;
 • badanie identyfikacyjne pisma i podpisów, z wykorzystaniem komputerowych programów wspomagających ekspertyzę pismoznawczą;
 • badanie autentyczności dokumentów polskich i zagranicznych (dokumenty tożsamości, banknoty i inne);
 • ustalanie technik wykonania dokumentów sfałszowanych oraz identyfikacja materiałów i urządzeń wykorzystanych do ich sporządzenia;
 • badanie identyfikacyjne pieczątek i ich odcisków, ustalenie techniki wykonania pieczątki (na podstawie odcisku pieczątki);
 • badanie identyfikacyjne pisma maszynowego i wydruków komputerowych oraz ustalenie technik druku maszynowego;
 • badanie wieku pisma, współpraca z muzeami, analizowanie zapisów historycznych (z dawnych lat).
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • analizowanie pisma kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji;
 • możliwość podjęcia pracy jako biegły sądowy grafolog.

partners

shortcut-links

 go-to-top