Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Analityk kryminalny
Kod: 261911
Liczba odwiedzin: 998
Synteza: Analityk kryminalny zajmuje się analizą danych dotyczących przestępstwa, przestępcy lub przestępczości oraz prognozowaniem odnoszącym się do tych obszarów zainteresowania.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie analiz kryminalnych na potrzeby postępowań przygotowawczych, kontrolnych, realizacyjnych oraz spraw operacyjnych;
  • pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym systemów informatycznych służb, organów, instytucji krajowych i zagranicznych;
  • przetwarzanie informacji pod kątem rozpoznawania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury;
  • wspieranie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz kontrolnych w trakcie wykonywania czynności służbowych;
  • wspieranie kierownictwa w przydzielaniu zasobów na potrzeby prowadzonych spraw, ukierunkowywaniu działań, kontrolowaniu punktów zapalnych, ukierunkowywaniu inicjatyw ograniczania przestępczości i środków zapobiegania przestępczości;
  • uczestniczenie w grupach i zespołach zadaniowych w zakresie niezbędnym do sporządzenia zleconej analizy;
  • udzielanie konsultacji związanych z możliwością wykorzystania metod i technik analizy kryminalnej w procesie karnym, obejmujących zakres czynności analitycznych, metodologię stosowanych rozwiązań informatycznych, źródła pozyskiwania środków dowodowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top