Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Komornik sądowy
Kod: 261904
Liczba odwiedzin: 2364
Synteza: Pod kontrolą sądu wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych.
Zadania zawodowe: - wszczynanie, prowadzenie, zawieszanie, umarzanie postępowania egzekucyjnego w sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości sądów rejonowych;
- wzywanie uczestników postępowania egzekucyjnego, organów administracji państwowej, instytucji i innych osób do złożenia wyjaśnień oraz informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji;
- nakładanie kary grzywny na osoby uchylające się od udzielenia informacji lub składające fałszywe wyjaśnienia;
- zawiadamianie strony o każdej dokonanej czynności i na jej żądanie udzielanie wyjaśnień o stanie sprawy;
- dokonywanie czynności egzekucyjnych określonych przepisami prawa, a zwłaszcza: zajęcia ruchomości, wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności, zajęcia nieruchomości (np. w drodze licytacji publicznej);
- sporządzanie protokołów z każdej czynności egzekucyjnej;
- wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

partners

shortcut-links

 go-to-top