Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
Kod: 251102
Liczba odwiedzin: 7346
Synteza:
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych diagnozuje i analizuje potrzeby klienta w zakresie zastosowań systemów teleinformatycznych, definiuje rozwiązania systemowe i nadzoruje ich wdrażanie.
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych wykonuje pracę o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie wdrożenia i przekazanie klientowi systemu teleinformatycznego do użytkowania. W tym celu analizuje oczekiwania klientów związane z systemem teleinformatycznym, planuje i przygotowuje rozwiązania w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby, prowadzi prezentację przyjętych rozwiązań. W tym zakresie konsultant pracuje głównie w oparciu o gotowe rozwiązania teleinformatyczne. W zakresie obowiązków konsultanta mieszczą się również zadania zawodowe związane z tworzeniem dokumentacji systemu teleinformatycznego oraz przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla użytkowników systemu. Konsultant zapewnia również wsparcie merytoryczne i techniczne zarówno w procesie wdrażania systemu teleinformatycznego, jak również w fazie jego eksploatacji u użytkownika. Konsultant samodzielnie przygotowuje metody i procedury działania, jakie podejmie podczas realizacji zadań dla klienta, a także samodzielnie wykonuje opracowania z zakresu możliwości stosowania rozwiązań informatycznych w obszarze działalności klienta. Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych wyniki prowadzonych prac w zakresie celowości i efektywności wdrażania systemów przedstawia klientowi najczęściej w formie raportu i prezentacji multimedialnej. Od konsultanta zależy sprawne zorganizowanie, przeprowadzenie i wdrożenie proponowanych rozwiązań i projektów.
Zadania zawodowe:
  • analizowanie potrzeb klienta w zakresie systemu teleinformatycznego;
  • planowanie i przygotowywanie rozwiązań w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby;
  • przygotowywanie i prowadzenie prezentacji przyjętych rozwiązań;
  • opracowywanie dokumentacji eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego;
  • przygotowywanie i prowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu;
  • opracowywanie projektu wdrożenia systemu teleinformatycznego;
  • prowadzenie i wspieranie wdrożenia systemu teleinformatycznego;
  • diagnozowanie i testowanie poprawności realizacji założonych funkcji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.
W zawodzie konsultanta wskazane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Preferowani są absolwenci studiów o kierunku informatyka, telekomunikacja lub pokrewnych. Ze względu na ciągłe zmiany w branży konsultant powinien stale poszerzać swoją wiedzę oraz śledzić trendy z zakresu rozwiązań informatycznych. Do wykonywania zawodu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, jednak klienci mogą wymagać od konsultantów certyfikatów wydanych przez producentów aplikacji lub dostawców technologii, potwierdzających ich kwalifikacje w zakresie wdrażanych systemów. Przydatna w zawodzie jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie czytania dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych oraz w mowie na poziomie komunikatywnym. Przydatne jest również prawo jazdy kat. B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top