Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Doradca personalny
Kod: 242303
Liczba odwiedzin: 5634
Synteza: Prowadzi działalność polegającą na odpłatnym świadczeniu usług w zakresie rozwiązywania problemów wykorzystania zasobów ludzkich, między innymi poszukując konkretnych pracowników (najczęściej wysoko wykwalifikowanych) dla konkretnych pracodawców, z zachowaniem należytej troski o interesy zleceniodawcy i kandydata na pracownika.
Zadania zawodowe: - ustalanie ze zleceniodawcą profilu i charakterystyki kandydata;
- analiza rynku pracy w zakresie poszukiwanych pracowników;
- ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie mogą być podane w ogłoszeniu;
- przygotowywanie ogłoszeń prasowych;
- zbieranie ofert pracowników i ich analiza pod kątem spełniania wymaganych kryteriów, a w przypadku braku kandydatów spełniających wszystkie wymagania, znalezienie osób spełniających możliwie dużą i istotną ich część;
- ustalanie ze zleceniodawcą, jakie informacje o firmie i kiedy mogą być podane kandydatom;
- uzgadnianie z kandydatem, jakie informacje o nim będą przedstawione firmie;
- informowanie kandydata o metodach, celach i rezultatach procesu selekcji dotyczących jego osoby.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi.

partners

shortcut-links

 go-to-top