Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
Kod: 242202
Liczba odwiedzin: 16907
Synteza: Inicjuje i promuje rozwój regionalny; pomaga jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu.
Zadania zawodowe: - identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego;
- współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju regionu;
- mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i innych;
- inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem regionu w poszczególnych dziedzinach;
- opracowywanie strategii i planu rozwoju regionalnego oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań;
- udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój regionalny;
- poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów; pozyskiwanie funduszy unijnych;
- kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników.

partners

shortcut-links

 go-to-top