Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Doradca emerytalny
Kod: 241201
Liczba odwiedzin: 2646
Synteza:
Doradca emerytalny sporządza plan emerytalny na podstawie analizy potrzeb i sytuacji klienta i przedstawia mu rekomendacje.
Doradca emerytalny jest zawodem o charakterze analitycznym. Celem pracy doradcy jest analiza potrzeb klienta, sporządzenie dla niego rekomendacji w zakresie odpowiedniego poziomu emerytury oraz sprzedaż planu emerytalnego w zakresie osobistej specjalizacji. Zakres pracy doradcy emerytalnego obejmuje: analizę indywidualnej sytuacji, celów finansowych i możliwości finansowych klienta oraz przygotowanie indywidualnej oferty produktów emerytalnych. Doradca rekomenduje produkty finansowe oferowane na rynku przez instytucje finansowe, łącznie z produktami finansowymi posiadanymi we własnym „portfelu”. Rekomendacje doradcy zawierają wyjaśnienie istoty prezentowanych produktów emerytalnych. Doradcy emerytalny świadcząc swoje usługi utrzymuje bezpośredni kontakt z klientem w celu monitorowania i ewentualnego korygowania planu emerytalnego. Obowiązkiem doradcy emerytalnego jest działanie na rzecz klienta w ramach przepisów prawa, zgodnie z zasadami poufności i etyki. Doradca emerytalny może specjalizować się w wybranym obszarze rynku finansowego, pośrednicząc w sprzedaży produktów emerytalnych w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie i aktualizowanie bazy danych odnoszących się do rynku finansowego, w szczególności inwestycji kapitałowych i ubezpieczeń;
 • tworzenie bazy klientów;
 • organizowanie spotkań z klientami;
 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości finansowych klienta;
 • przygotowywanie indywidualnej oferty emerytalnej;
 • przedstawianie oferty produktów emerytalnych klientowi;
 • sprzedawanie i podpisywanie umów przystąpienia do produktów emerytalnych klientowi;
 • archiwizowanie danych klienta;
 • posprzedażowe obsługiwanie i monitorowanie sprzedanych produktów;
 • pobieranie zleceń od klientów;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Do wykonywania zawodu doradcy emerytalnego wskazane jest posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia. Preferowane jest też posiadanie doświadczenia w pracy w instytucjach rynku finansowego. Kandydat do pracy w zawodzie doradcy emerytalnego powinien posiadać wiedzę z zakresu makro- i mikroekonomii, rynków finansowych, obowiązujących przepisów prawa, ogólną wiedzę matematyczną i analityczną (w tym w zakresie inżynierii finansowej). Doradca emerytalny powinien być świadomy odpowiedzialności związanej z jakością oferowanych przez siebie usług, powinien systematycznie doskonalić swoje kompetencje, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego. Przygotowanie do zawodu doradcy emerytalnego można uzyskać, kształcąc się na specjalistycznych kursach zawodowych, których ukończenie powinno być potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, wydawanymi przez niezależne instytucje. W przypadku gdy doradca również sprzedaje produkty emerytalno-ubezpieczeniowe, powinien posiadać licencję Komisji Nadzoru Finansowego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top