Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
Kod: 235916
Liczba odwiedzin: 19346
Synteza: Wspiera, inicjuje i organizuje zajęcia w czasie wolnym dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami, przestępczością, agresją, prostytucją, pozbawionej opieki przez rodziców; prowadzi warsztaty i zajęcia w świetlicach środowiskowych, w klubach, w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej oraz na ulicach; współpracuje ze szkołą i społecznościami lokalnymi; organizuje pomoc i wsparcie przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej.
Zadania zawodowe:
 • rozpoznawanie problemów i potrzeb środowisk skupiających młodzież potrzebującą wsparcia i organizacji czasu wolnego (supermarkety, parki, plaże, okolice dworców, pustostany, klatki schodowe, bramy, podwórka itp.);
 • nawiązywanie kontaktów i więzi interpersonalnych z młodzieżą z grup ryzyka, docieranie z rzetelną informacją na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać oraz miejsc, w których może uzyskać pomoc i wsparcie w organizowaniu inicjatyw młodzieżowych;
 • inicjowanie i realizowanie ciekawych i angażujących emocjonalnie warsztatów i zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
 • realizowanie projektów pracy ulicznej prowadzone wśród dzieci i młodzieży „żyjącej na ulicy”: np. organizowanie wyjść w nowe, nieznane miejsca w niewielkich grupach, stwarzających możliwość pełnego korzystania z odkrywanych miejsc;
 • organizowanie imprez sportowych i kulturalnych odbudowujących poczucie własnej wartości i dumy z dokonanych osiągnięć;
 • budowanie motywacji do zmiany sposobu spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz udzielanie wsparcia emocjonalnego w trudnych sytuacjach życiowych;
 • współpraca ze szkołą i społecznościami lokalnymi oraz organizowanie wsparcia dla młodzieży przez służby socjalne i placówki opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie dokumentacji i statystyk z prowadzonych działań wspierających młodzież;
 • uczestnictwo w szkoleniach mających na celu samodzielne prowadzenie zajęć z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizacja działań z zakresu polityki młodzieżowej dla instytucji zajmujących się wspieraniem dzieci i młodzieży zagrożonej patologią takich jak: szkolenia, konferencje, seminaria itp. w celu wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
 • prowadzenie szkoleń dla wychowawców, wolontariuszy i pracowników socjalnych zajmujących się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

partners

shortcut-links

 go-to-top