Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dydaktyk multimedialny
Kod: 235901
Liczba odwiedzin: 2826
Synteza:
Dydaktyk multimedialny przetwarza tradycyjne materiały dydaktyczne w formę multimedialną, dobierając środki i techniki przekazu treści oraz formy interakcji uczących się do zakładanych celów dydaktycznych kursu zdalnego.
Zadaniem dydaktyka multimedialnego jest wspieranie autora kursu poprzez zastosowanie właściwych form prezentacji treści oraz (odpowiednich do celów kursu) form interakcji uczących się. Dydaktyk wskazuje za pomocą jakich rozwiązań multimedialnych można uzyskać zaplanowaną przez autora postać kursu, we współpracy z metodykiem edukacji na odległość, a następnie opracowuje wersję elektroniczną kursu. Osoba zatrudniona w tym zawodzie może także samodzielnie tworzyć proste aplikacje wspomagające realizację kursów zdalnych (np.: quizy, ankiety, tutoriale (samouczek) bądź wspierać autorów tych kursów podczas tworzenia prostych rozwiązań multimedialnych, np.: prezentacji. W odniesieniu do opracowanych już kursów zadania dydaktyka multimedialnego obejmują także weryfikowanie poprawności technicznej i funkcjonalności stworzonych materiałów multimedialnych oraz ich kompatybilności z platformą e-learningową. Ponadto dydaktyk analizuje i ocenia dostępną na rynku ofertę multimedialnych rozwiązań edukacyjnych, testuje ich przydatność i proponuje obszary oraz sposoby ich zastosowania. Dydaktyk multimedialny może pracować w prywatnych firmach usługowych lub produkcyjnych, świadcząc usługi w zakresie edukacji, technologii informacyjnych (IT) i multimediów oraz w instytucjach oświatowych.
Zadania zawodowe:
  • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
  • analizowanie oferty rynkowej w zakresie dostępnych aplikacji multimedialnych;
  • testowanie i wdrażanie aplikacji multimedialnych z oferty dostępnej na rynku;
  • ocenianie przydatności oferowanych na rynku aplikacji i pakietów multimedialnych;
  • opracowywanie wersji elektronicznej materiałów dydaktycznych zgodnie ze scenariuszami przygotowanymi przez metodyka edukacji na odległość;
  • dobieranie form multimedialnych dla materiałów dydaktycznych;
  • projektowanie i współtworzenie prezentacji multimedialnych i materiałów interaktywnych;
  • sprawdzanie zgodności użytych rozwiązań multimedialnych z wymaganiami wirtualnego środowiska nauczania;
  • opracowywanie dla nauczycieli i trenerów instrukcji dotyczących stosowania multimediów;
  • przygotowywanie prostych aplikacji wspomagających realizację kursu zdalnego (np. quizy, ankiety, i inne).
Od kandydatów na stanowisko dydaktyka aplikacji multimedialnych oczekiwane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia pedagogiczne lub informatyczne. Możliwe jest również przeszkolenie praktyczne (przyuczenie na stanowisku pracy), ale jako forma uzupełniająca do już posiadanego wykształcenia. W przypadku absolwentów studiów pedagogicznych niezbędne jest uzupełnienie kwalifikacji o zagadnienia dotyczące stosowania aplikacji multimedialnych (np. przez udział w kursach specjalistycznych lub studiach podyplomowych). Osoby z wykształceniem informatycznym powinny dodatkowo uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne (np. poprzez studia podyplomowe z zakresu kształcenia na odległość).
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top