Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia publicznego
Kod: 227212
Liczba odwiedzin: 2582
Synteza: Zajmuje się ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; podejmuje zadania w zakresie zdrowia publicznego na szczeblu: administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych, nadzoru sanitarnego, a w szczególności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w Nadzorze Farmaceutycznym oraz w ochronie przed zagrożeniami środowiskowymi publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w instytucjach zarówno publicznych i niepublicznych promujących zdrowy styl życia i instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych.
Zadania zawodowe:
 • kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę medyczną, z zakresu nauk społecznych i zarządzania;
 • identyfikowanie wpływu procesów ludnościowych oraz struktur demograficznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności, problemów zdrowotnych konkretnej zbiorowości oraz dokonywanie analizy i oceny przydatności praktycznej wyników badań epidemiologicznych;
 • przygotowywanie analiz oraz interpretacji danych statystycznych i wyników badań epidemiologicznych i społecznych w celu ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych populacji;
 • organizowanie udzielania świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób niezakaźnych o dużym wymiarze społecznym, rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej, w zakresie opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaopatrzenia w leki;
 • planowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz prowadzenie ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
 • gromadzenie i wykorzystywanie danych o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia;
 • wykorzystywanie wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej do wzbogacania programów ochrony i promocji zdrowia
 • w środowisku lokalnym;
 • redagowanie wystąpień publicznych, prezentacji i raportów a także artykułów w literaturze fachowej i prasie codziennej z wykorzystaniem najnowszych odkryć w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej na różnych szczeblach realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

partners

shortcut-links

 go-to-top