Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologii medycznej
Kod: 227211
Liczba odwiedzin: 2645
Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie mikrobiologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; zajmuje się realizacją zadań z zakresu diagnostyki, racjonalnej chemioterapii i profilaktyki chorób zakaźnych i pasożytniczych występujących sporadycznie, endemicznie lub epidemicznie, a także zadań wynikających z zagrożeń biologicznych.
Zadania zawodowe:
 • współpraca z lekarzami w realizacji programów kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych, polityki antybiotykowej szpitala i innych programów z zakresu higieny sanitarnej i epidemiologii;
 • pobieranie i przesyłanie próbek materiału klinicznego do badań w celu izolacji drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków), wykrywania antygenów, kwasów nukleinowych i oznaczania poziomu przeciwciał;
 • posługiwanie się technikami mikroskopowymi oraz przygotowywanie preparatu mikroskopowego;
 • hodowanie bakterii tlenowych, beztlenowych, drobnoustrojów o specjalnych wymaganiach odżywczych i wolnorosnących;
 • przeprowadzanie laboratoryjnej diagnostyki zakażeń wirusowych (hodowle komórkowe, izolacja i identyfikacja wirusów), zakażeń grzybiczych, pasożytniczych oraz diagnostyki serologicznej chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych oraz dokonywanie interpretacji wyników badań;
 • posługiwanie się automatycznymi technikami identyfikowania i typowania drobnoustrojów oraz metodami biologii molekularnej przy identyfikowaniu i typowaniu drobnoustrojów, oznaczanie wrażliwości bakterii i grzybów na antybiotyki i chemioterapeutyki oraz dokonywanie interpretacji uzyskanych wyników;
 • przeprowadzanie mikrobiologicznego badania żywności, wody i powietrza, jałowości leków i preparatów medycznych oraz materiału klinicznego i ze środowiska szpitalnego w ramach dochodzenia epidemiologicznego w szpitalu oraz dokonywanie interpretacji wyników;
 • rejestrowanie zakażeń szpitalnych dla zespołu kontroli zakażeń szpitalnych;
 • projektowanie organizacji pracy laboratorium mikrobiologicznego z uwzględnieniem bezpieczeństwa, wdrażanie systemu jakości pracy w laboratorium oraz dbanie o ekonomię pracy w laboratorium.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie laboratorium mikrobiologicznym;
 • przygotowywanie programu szkoleń personelu medycznego w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie mikrobiologii medycznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top