Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej
Kod: 227208
Liczba odwiedzin: 2481
Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie parazytologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; bierze udział w realizacji zadań dotyczących zapobiegania chorobom powodowanym przez pasożyty.
Zadania zawodowe:
 • współpraca z lekarzami w sytuacjach wymagających opanowania inwazji szerzących się epidemicznie, endemicznie lub wewnątrz zakładów zamkniętych;
 • prowadzenie diagnostyki laboratoryjnej inwazji pasożytniczych;
 • pobieranie i przesyłanie prób materiału klinicznego oraz prób pobranych ze środowiska do badań diagnostycznych;
 • sporządzanie preparatów mikroskopowych, świeżych, podbarwionych i trwale zabarwionych, w tym rozmazów krwi;
 • zbieranie (odławianie), zabezpieczanie i przesyłanie pasożytniczych stawonogów do dalszych badań;
 • zakładanie hodowli pasożytów in vitro i in vivo;
 • wykrywanie postaci rozwojowych pasożytów i identyfikacji gatunków (lub rodzajów) pasożytów;
 • wykrywanie swoistych przeciwciał, antygenów i kwasów nukleinowych pasożytów oraz interpretowanie wyników przeprowadzonych badań;
 • badanie prób pobranych ze środowiska oraz oznaczanie przynależności taksonomicznej pasożytów, w tym stawonogów ważnych z medycznego punktu widzenia.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie laboratorium parazytologicznym;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej parazytologii medycznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top