Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej immunologii medycznej
Kod: 227207
Liczba odwiedzin: 2516
Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie immunologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; zajmuje się rozpoznawaniem środowiskowych i genetycznych czynników ryzyka oraz prowadzeniem profilaktyki chorób o podłożu immunologicznym występujących sporadycznie, uwarunkowanych genetycznie, endemicznie lub epidemicznie, a także wynikających z zagrożenia biologicznego; realizuje wszelkiego typu zadania z zakresu diagnostyki i oceny stanu oraz funkcji układu odpornościowego.
Zadania zawodowe:
  • współpraca z lekarzami przy opracowywaniu programów oceny, kontroli i profilaktyki naturalnych mechanizmów obronnych człowieka (np. szczepienia profilaktyczne, szczepienia terapeutyczne), wskazań do leczenia substytucyjnego (np. podawanie immunoglobulin), genetycznego (np. w przypadkach genetycznie uwarunkowanych niedoborów immunologicznych czy nowotworów) i innych programów z zakresu higieny sanitarnej i epidemiologii;
  • pobieranie i zabezpieczanie materiałów biologicznych do badań immunodiagnostycznych w tym badanie doraźne i bankowanie materiału (długotrwałe przechowywanie żywych komórek w obniżonej temperaturze) zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • realizowanie zadań zawodowych z wykorzystaniem zasadniczych technik diagnostycznych / immunologicznych / molekularnych, takich jak: cytometria przepływowa, sortowanie komórek, nefelometria, testy ELISA, ELISPOT, RIA i pokrewne, testy hybrydyzacji Northern, Southern, Western, PCR, RT-PCR, ilościowy PCR, proliferacja komórek, immunofluorescencja, immunhistochemia itp.;
  • przeprowadzanie badania kompleksów immunologicznych, testów skórnych nadwrażliwości, testów immunologicznych takich jak immunofenotyp komórek jednojądrzastych w tym macierzystych, stanu funkcjonalnego limfocytów, granulocytów, stężenia immunoglobulin, swoistych przeciwciał w surowicy chorych, stanu aktywacji dopełniacza, poziomu cząsteczek biologicznie czynnych typu: cytokiny, receptory cytokin, białka ostrej fazy, autoprzeciwciała, chimery itp.;
  • dobieranie odpowiednich testów immunodiagnostycznych oraz dokonywanie oceny stanu odporności komórkowej i humoralnej, autoimmunologicznej, transplantacyjnej i przeciwnowotworowej u chorego;
  • wdrażanie systemu jakości pracy w laboratorium oraz organizowanie miejsca pracy dla siebie i podległego personelu.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • kierowanie laboratorium immunologii medycznej;
  • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej immunologii medycznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top