Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
Kod: 227205
Liczba odwiedzin: 2790
Synteza: Odpowiada za przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych oraz określenie rodzaju substancji biologicznej za pomocą różnorodnych metod badawczych; zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji; przeprowadza badania laboratoryjne i mikrobiologiczne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów identyfikacyjnych; podejmuje działania w zakresie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie analizy genetycznej materiałów genetycznych takich jak: krew, ślina, ślady kontaktowe itp. przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu medycznego: sekwenatora kapilarnego, amplifikatora genetycznego, młynka kriogenicznego;
  • przeprowadzanie badań genetycznych na ustalenie ojcostwa;
  • przeprowadzanie identyfikacji zwłok, śladów biologicznych i szczątków ludzkich, poprzez badanie polimorfizmu DNA jądrowego i mitochondrialnego oraz podejmowanie działań zmierzających do ustalenia zgodności tkankowej;
  • izolowanie DNA z każdego rodzaju materiału biologicznego oraz przeprowadzanie analizy statystycznej profilowania DNA, także mieszanin DNA kilku osób;
  • określanie przynależności gatunkowej śladu;
  • przeprowadzanie oględzin miejsca zdarzenia oraz dokumentowanie fotograficznych dowodów rzeczowych;
  • sporządzanie ekspertyz i opinii w danej sprawie na wniosek sądu, prokuratury i policji.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • kierowanie laboratorium prowadzącym badania genetyczne;
  • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie laboratoryjnej genetyki sądowej.

partners

shortcut-links

 go-to-top