Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej
Kod: 227201
Liczba odwiedzin: 2720
Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych z zakresu cytomorfologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych; podejmuje działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej oraz wykonuje ocenę jakości i wartości diagnostycznej badań oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań cytomorfologicznych.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie preparatów cytologicznych przydatnych w rozpoznawaniu i kontroli procesów patologicznych toczących się w różnych narządach, jamach ciała i tkankach, zwykle podejrzanych o proces nowotworowy;
 • wykonywanie badań cytomorfologicznych lub nadzorowanie ich wykonania;
 • wdrażanie nowych metod oceny zgodnie z przyjętymi zasadami systemowymi, np. system Bethesda;
 • dokonywanie cytomorfologicznej interpretacji obrazów cytologicznych ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących;
 • rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami procesu diagnostycznego: od pobrania materiału, przez ocenę preparatu cytologicznego aż do sformułowania wyniku wymagającego autoryzacji;
 • prowadzenie badań przesiewowych (skriningu u i reskriningu) rozmazów cytologicznych oraz konfrontacji wyników badań cytologicznych z badaniami histomorfologicznymi;
 • współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania, w skład których wchodzą oceny cytomorfologiczne;
 • rozbudowywanie bazy danych, analitycznego opracowania wyników i sprawozdawczości masowych badań przesiewowych z ujawnianiem niedostateczności, niedokładności oraz zagrożeń;
 • udzielanie konsultacji w zakresie doboru metod postępowania i technik cytologicznych dla możliwie wszechstronnej oceny preparatów cytologicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad archiwizacją preparatów cytologicznych zgodnie z przyjętymi standardami w tym zakresie.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie laboratorium cytologicznym;
 • kierowanie pod nadzorem patomorfologa zespołem diagnostów laboratoryjnych wykonujących zadania skrinerów cytologicznych w pracowniach prowadzących masowe (populacyjne) badania przesiewowe;
 • współdziałanie w kształtowaniu bazy danych chorych poddanych wieloletniemu populacyjnemu badaniu przesiewowemu;
 • podejmowanie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej w dziedzinie cytomorfologii.

partners

shortcut-links

 go-to-top