Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Grafik komputerowy multimediów
Kod: 216602
Liczba odwiedzin: 11154
Synteza:
Grafik komputerowy multimediów projektuje i przygotowuje elementy graficzne wykorzystywane w realizacjach multimedialnych.
Działalność grafika komputerowego multimediów polega na tworzeniu projektów graficznych oraz ich realizacji. Podstawowym wytworem są różnorodne elementy graficzne potrzebne do skompilowania projektu multimedialnego. W zakres obowiązków grafika komputerowego multimediów wchodzi stworzenie koncepcji graficznych poszczególnych elementów na podstawie założeń projektu. Podstawowe zadania zawodowe grafika komputerowego multimediów obejmują analizę założeń projektu multimedialnego, przygotowanie projektu, opracowanie poszczególnych elementów składowych projektu, dostosowanie koniecznych narzędzi, przygotowanie potrzebnych materiałów, wykonanie zadania według założonych celów, przekazanie wykonanych elementów składowych multimediów do dalszego opracowania oraz archiwizowanie wykonanych elementów. Grafik komputerowy multimediów powinien posiadać przygotowanie plastyczne i biegle posługiwać się komputerem oraz oprogramowaniem graficznym, w tym również powinien znać zasady i narzędzia archiwizacji. Zawód grafika komputerowego multimediów jest najczęściej wykonywany w agencjach reklamowych, domach mediowych, studiach graficznych, studiach postprodukcji filmowej, studiach telewizyjnych, portalach internetowych, firmach zajmujących się produkcją aplikacji multimedialnych i gier komputerowych, oraz w większych firmach produkcyjnych i usługowych, które tworzą materiały graficzne na własne potrzeby. Istnieje również możliwość świadczenia pracy na odległość, np. w domu.
Zadania zawodowe:
  • analizowanie założeń i optymalizowanie projektu grafiki multimedialnej;
  • przygotowywanie wstępnych wariantów projektu grafiki multimedialnej;
  • konsultowanie i precyzowanie wybranego wariantu projektu grafiki multimedialnej;
  • dobieranie środków i narzędzi potrzebnych do realizacji założeń projektu grafiki multimedialnej;
  • realizowanie założeń projektu grafiki multimedialnej;
  • weryfikowanie projektu grafiki multimedialnej pod kątem zgodności z założeniami na poszczególnych etapach jego tworzenia;
  • wprowadzanie korekt do projektu grafiki multimedialnej;
  • przygotowywanie projektu grafiki multimedialnej do opublikowania w wymaganych kanałach publikacji;
  • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i środowiska oraz zasad ergonomii.
Zawód grafika komputerowego multimediów można zdobyć na poziomie studiów pierwszego stopnia. Kwalifikacje w zawodzie wymagają współistnienia dwóch rodzajów kompetencji: artystycznych i technicznych (informatycznych). Stąd kierunki studiów odpowiadające temu zawodowi oferowane są przez dwa rodzaje uczelni: artystyczne i techniczne (informatyka), głównie jako specjalizacje. Każdy z tych kierunków kształcenia prowadzi do kompetencji i kwalifikacji we właściwej sobie dziedzinie. Stąd też w zależności od typu ukończonej uczelni absolwenci będą się cechowali rozszerzonymi kompetencjami jednego lub drugiego rodzaju. W związku z szybkim postępem w dziedzinie technologii cyfrowych grafik komputerowy multimediów powinien nieustannie dokształcać się w zakresie stosowania aktualnych narzędzi, technik i technologii graficznych. Wykształcenie kierunkowe powinno być ciągle uzupełniane kursami kwalifikacyjnymi dotyczącymi nowych technologii i narzędzi komputerowych. Pożądane są szkolenia dotyczące zarządzania czasem i projektami.
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top