Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Architekt wnętrz
Kod: 216102
Liczba odwiedzin: 21451
Synteza: Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
- opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
- opracowywanie koncepcji plastycznej;
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
- zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
- zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
- zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
- podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
- wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
- projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
- prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
- koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzór nad innymi pracownikami.
Dodatkowe zadania zawodowe: - członkostwo w zespole projektującym obiekty budowlane;
- prowadzenie szeroko rozumianej działalności wnętrzarsko-plastycznej, np. organizacja wystaw, scenografia;
- współpraca z zespołami projektującymi meble i elementy wyposażenia wnętrz.

partners

shortcut-links

 go-to-top