Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Optoelektronik
Kod: 215204
Liczba odwiedzin: 1799
Synteza: Zajmuje się doborem podzespołów optoelektronicznych do wybranych zastosowań oraz projektowaniem układów optoelektronicznych; przeprowadza symulacje oraz pomiary charakterystyk elektrycznych i optycznych a także wyznacza podstawowe parametry charakteryzujące elementy i układy elektroniczne oraz sieci telekomunikacyjne wykorzystujące układy optoelektroniczne; określa parametry światłowodów i elementów techniki światłowodowej w celu prawidłowego zastosowania poszczególnych elementów w układach elektronicznych oraz sieciach telekomunikacyjnych.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie struktur układowych realizujących założone funkcje oraz budowanie konstrukcji czujników optoelektronicznych;
 • określanie właściwości materiałów, podzespołów i układów stosowanych w urządzeniach optoelektronicznych;
 • przeprowadzenie procesu charakteryzacji wybranych elementów i urządzeń optoelektronicznych;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej układów optoelektronicznych;
 • planowanie i przeprowadzanie procesu testowania elementów analogowych i cyfrowych układów optoelektronicznych;
 • analizowanie właściwości i parametrów światłowodów i elementów techniki światłowodowej w celu prawidłowego zastosowanie poszczególnych elementów w układach elektronicznych oraz sieciach telekomunikacyjnych;
 • sporządzanie analiz i porównywanie wyników pomiarów z przeprowadzonych eksperymentów z danymi z literatury przedmiotu;
 • wykonywanie prac montażowo-uruchomieniowych układów optoelektronicznych;
 • uruchamianie układów optoelektronicznych i przeprowadzanie pomiarów ich parametrów;
 • przeprowadzanie diagnostyki elementów optoelektronicznych systemów elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych, a także, w przypadku wykrycia błędów, wskazywanie sposób ich wyeliminowania;
 • szkolenie użytkowników i serwisantów urządzeń i układów optoelektronicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
 • opracowywanie sprawozdań i opracowań poświęconych wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • wykonywanie zadań zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • udział w pracach badawczo-rozwojowych urządzeń laserowych (między innymi wykorzystywanych w medycynie i produkcji);
 • szkolenie użytkowników i serwisantów w stosowaniu laserów w medycynie i w przemyśle.

partners

shortcut-links

 go-to-top