Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Demograf
Kod: 212003
Liczba odwiedzin: 2901
Synteza: Prowadzi badania populacji ludzkich, ich rozmiarów, struktury i rozwoju, w powiązaniu z zasadniczymi cechami ogólnymi, rozpatrywanymi głównie z punktu widzenia ilościowego.
Zadania zawodowe: - tworzenie i badanie doktryn i teorii demograficznych, które mają na celu wyjaśnianie lub przewidywanie przebiegu zjawisk demograficznych i przedstawianie ich następstw;
- opracowywanie metodologii, techniki i organizacji badań demograficznych, obejmujących stan, rozmieszczenie i strukturę procesów i zjawisk demograficznych;
- prowadzenie badań, opracowywanie wyników i analizowanie procesów i zdarzeń demograficznych;
- modelowanie rozwoju, liczby, struktury i reprodukcji ludności;
- prognozowanie liczby, rozmieszczenia i struktury ludności: prognozy krótko-, średnio- i długoterminowe;
- badanie zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a zjawiskami gospodarczymi;badanie zależności pomiędzy zjawiskami demograficznymi a zjawiskami społecznymi;
- badanie dziedziczności w obrębie populacji, rozumianych w sensie demograficznym;
- przygotowywanie naukowych referatów i raportów oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań rozwoju ludności w epoce prehistorycznej na podstawie wyników badań archeologicznych;
- prowadzenie badań demograficzno-historycznych, tzn. badań historii ludności lub badań ludności w epoce prestatystycznej;
- badanie poczynań władz publicznych, zmierzających do oddziaływania na tendencje rozwoju ludności, oraz badanie zasad mających stanowić podstawę do takich poczynań;
- stosowanie wyspecjalizowanych metod statystyczno-matematycznych do pomiaru, modelowania i prognozowania demograficznego.

partners

shortcut-links

 go-to-top