Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Aktuariusz
Kod: 212001
Liczba odwiedzin: 17882
Synteza: Opracowuje wzory i podstawy matematyczne kalkulacji składek, opiniuje projekty taryf i zasady techniczne wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
Zadania zawodowe: - ustalanie założeń do nowych form sprzedaży usług ubezpieczeniowych na podstawie wyników badań rynku ubezpieczeniowego w kraju i za granicą;
- prowadzenie analiz aktuarialnych portfela ubezpieczeń poziomu szkodowości, rentowności, poziomu taryf składek;
- obliczanie i ustalanie zasad rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w tym rezerwy matematycznej i bilansowej;
- opracowywanie planów technicznych dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń;
- badanie prawidłowości wskaźników kalkulacyjnych w planach technicznych ubezpieczeń;
- badanie rynku ubezpieczeniowego i sygnalizowanie zmian w popycie na ochronę ubezpieczeniową;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie analizy rynku ubezpieczeniowego w zakresie potrzeb na ochronę reasekuracyjną, a także prowadzenie kalkulacji rachunku reasekuracyjnego.

partners

shortcut-links

 go-to-top