Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Klimatolog
Kod: 211204
Liczba odwiedzin: 2092
Synteza: Bada klimat i związane z nim wieloletnie układy stanów pogody; zajmuje się badaniem procesów kształtujących klimat w powiązaniu z oddziaływaniem czynników geograficznych globalnych, regionalnych i lokalnych; wykonuje opracowania przydatne w wielu dziedzinach, jak np. w rolnictwie, leśnictwie, lecznictwie uzdrowiskowym, turystyce, planowaniu przestrzennym, urbanizacji, ekologii itp.
Zadania zawodowe:
 • badanie procesów fizycznych zachodzących w atmosferze kształtujących klimat (kierunek i prędkość ruchu powietrza, ciśnienie, temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia powietrza, chmury, opady itp.) i wpływ czynników geograficznych na przebieg tych procesów;
 • badanie procesów dynamicznych i termodynamicznych zachodzących w środowisku atmosferycznym;
 • charakteryzowanie środowiska atmosferycznego na podstawie średnich wieloletnich wyników obserwacji;
 • badanie przyczyn powstawania różnych typów klimatu, przewidywanie zmian klimatu;
 • badanie klimatu konkretnych obszarów i wyjaśnianie przyczyn ich zróżnicowania;
 • badanie wpływu lokalnych czynników na warunki klimatyczne;
 • badanie klimatu minionych epok geologicznych;
 • badanie klimatu na konkretne zapotrzebowanie związane z życiem i działalnością człowieka;
 • badanie wpływu pogody, klimatu i czynników kosmicznych na organizmy żywe: człowieka, roślin i zwierząt;
 • opracowywanie i doskonalenie matematycznych komputerowych modeli klimatu opisujących stan i zmiany klimatyczne w przeszłości oraz jakich należy oczekiwać w przyszłości;
 • przygotowywanie dokumentacji naukowej i sprawozdań.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w badaniach interdyscyplinarnych z pogranicza fizjologii, ekologii, medycyny (rozprzestrzenianie się chorób), planowania przestrzennego, rolnictwa, urbanizacji itp.

partners

shortcut-links

 go-to-top