Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik / właściciel stacji paliw
Kod: 143910
Liczba odwiedzin: 2705
Synteza: Planuje, koordynuje i kontroluje pracę stacji paliw; opracowuje plany sprzedażowe stacji paliw oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje działanie sklepu na stacji paliw oraz zapewnia dodatkowe usługi dla klientów; zarządza pracownikami stacji paliw.
Zadania zawodowe:
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności stacji paliw;
 • opracowywanie planów finansowych i polityki cenowej stacji paliw;
 • realizowanie celów sprzedażowych stacji paliw;
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększanie wartości sprzedaży paliw i innych artykułów prowadzonej na stacji, w tym: poszerzanie oferty handlowej sklepu na stacji, poszerzanie katalogu usług oferowanych klientom stacji (na przykład: myjnia, drobne naprawy samochodów, łazienki z prysznicami itp.), nawiązywanie współpracy z podmiotami świadczącymi usługi gastronomiczne i hotelarskie;
 • organizowanie dostaw paliw oraz towarów do sklepu;
 • opracowywanie i wdrażanie działań w zakresie standardów obsługi klientów i promocji w celu zwiększenia konkurencyjności stacji paliw;
 • monitorowanie rynku paliwowego i konkurencji;
 • organizowanie pracy i prowadzenie dokumentacji pracowniczej podległego personelu, w tym: motywowanie, kontrolowanie i ocenianie efektów pracy pracowników oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 • zapewnianie szkoleń (na przykład w zakresie obsługi klienta) oraz warunków do rozwoju zawodowego pracowników;
 • kontrolowanie ważności uprawnień pracowników pracujących przy napełnianiu zbiorników: LPG, CNG, LNG i wodoru;
 • kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i instalacji na stacji paliw, zwłaszcza urządzeń do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych, urządzeń do sygnalizacji wycieku produktów naftowych oraz urządzeń zabezpieczających przed emisją par produktów naftowych;
 • zapewnianie i monitorowanie bezpieczeństwa klientów na terenie stacji paliw;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów stacji paliw;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami i dostawcami oraz zawierania z nimi umów na dostawy towarów i realizacje usług (na przykład ochrony, porządkowych itp.);
 • reprezentowanie stacji paliw wobec instytucji zewnętrznych;
 • przygotowywanie raportów z działalności dla właścicieli stacji paliw oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległym pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki, tajemnicy handlowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku stacji paliw;
 • udział w szkoleniach dla kierowników stacji paliw.

partners

shortcut-links

 go-to-top