Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik kempingu
Kod: 143908
Liczba odwiedzin: 2012
Synteza: Odpowiada za całokształt działalności kempingu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc kempingowych i promocji oferty kempingu oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym kempingiem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników kempingu.
Zadania zawodowe:
 • bieżące zarządzanie kempingiem ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych, finansowych i personalnych;
 • realizowanie polityki wynajmu miejsc na kempingu i promocji kempingu;
 • kierowanie zespołem pracowników, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • określanie zakresów obowiązków pracowników, motywowanie i rozliczanie ich z wyników i czasu pracy oraz zapewnianie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego;
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • podejmowanie działań mających na celu poprawę funkcjonowania kempingu, w tym lepsze wykorzystanie sprzętu, zasobów finansowych itd.;
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia kempingu oraz z podwykonawcami usług porządkowych, serwisowych itp.;
 • przestrzeganie porządku i zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom kempingu;
 • zapewnianie turystom korzystania z urządzeń o standardzie zgodnym, z wymogami kategorii obiektu, w tym ze sprzętu sportowo-turystycznego i rekreacyjnego oraz bezpiecznego deponowania rzeczy wartościowych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach i konferencjach branży turystycznej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku kempingu.

partners

shortcut-links

 go-to-top