Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik szkoły tańca
Kod: 143117
Liczba odwiedzin: 2029
Synteza: Odpowiada za całokształt działalności szkoły tańca, w szczególności w zakresie promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza szkołą tańca, planuje i opracowuje strategię jej rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów budżetowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników szkoły tańca.
Zadania zawodowe:
 • bieżące zarządzanie szkołą tańca ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnych i personalnych;
 • realizowanie celów finansowych szkoły tańca, w tym realizowanie polityki sprzedaży kursów tańca i innych usług oraz prowadzenie promocji szkoły tańca;
 • kierowanie zespołem pracowników, w tym: instruktorami tańca, planowanie poziomu i struktury zatrudnienia, przeprowadzanie rekrutacji, adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników, awansowanie oraz zwalnianie pracowników;
 • określanie zakresów obowiązków pracowników, motywowanie pracowników, rozliczanie ich z wyników i czasu pracy oraz zapewnianie pracownikom warunków do rozwoju zawodowego (w tym zapewnianie szkoleń);
 • opracowywanie i wprowadzenie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów szkoły tańca;
 • upowszechnianie kultury w dziedzinie różnych kierunków i stylów tanecznych;
 • organizowanie spektakli tanecznych, turniejów tańca, konkursów oraz przeglądów par i zespołów tanecznych;
 • zapewnianie uczestnikom odpowiednich do zajęć pomieszczeń i sprzętu;
 • wdrażanie rozwiązań w zakresie finansów, organizacji pracy itp. mających na celu poprawę funkcjonowania szkoły tańca;
 • negocjowanie warunków współpracy i zawieranie umów z dostawcami usług, mediów, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły tańca oraz z podwykonawcami usług porządkowych, serwisowych itp.;
 • przestrzeganie porządku i zapewnianie bezpieczeństwa osobom ćwiczącym w szkole tańca;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w prezentacjach szkół tańca (turniejach, konkursach, pokazach tanecznych) oraz w spotkaniach i konferencjach branży rozrywkowej;
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły tańca.

partners

shortcut-links

 go-to-top