Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii
Kod: 143104
Liczba odwiedzin: 88
Synteza: Kierownik zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii zajmuje się organizowaniem i kierowaniem działalności punktów przyjmowania zakładów; przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie rodzaje działalności w zakresie zakładów bukmacherskich i zapewnienie przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji prawnych dotyczących obstawiania zakładów; organizuje, nadzoruje oraz koordynuje codzienną pracy podległych pracowników i udziela im wsparcia.
Zadania zawodowe:
 • tworzenie polityki zakładu w zakresie kursów, marż, zarządzanie ryzykiem oraz nadzór nad jej realizacją;
 • kreowanie i realizowanie strategii sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji;
 • prezentowanie bieżących wyników sprzedażowych i dynamiczne reagowanie na zauważone trendy;
 • tworzenie zestawień liczbowych z baz danych, ich analiza i formułowanie wniosków; 
 • analizowanie potencjału rynkowego poszczególnych segmentów rynku w oparciu o dane wewnętrzne oraz zewnętrzne w obszarze oceny ryzyka;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za właściwy dobór kadr;
 • organizowanie i koordynowanie pracy podległych mu pracowników i udzielenie im wsparcia;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu z zakresu statystyki, teorii prawdopodobieństwa, marketingu, trendów sportowych;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych;
 • szkolenie pracowników;
 • udział w spotkaniach branżowych i tematycznych;
 • dbanie o dobry wizerunek zakładu bukmacherskiego / kolektury / loterii.

partners

shortcut-links

 go-to-top