Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik hurtowni
Kod: 142003
Liczba odwiedzin: 2641
Synteza:
Kierownik hurtowni zarządza podległym zespołem, organizuje, planuje i kontroluje działalność hurtowni.
Celem pracy kierownika hurtowni jest samodzielne działanie, organizowanie sobie i innym zadań tak, aby osiągnąć założony cel hurtowni. Organizuje stanowiska pracy odpowiednio do wymogów branży, dobiera odpowiedni zespół ludzi i przydziela konkretne zadania oraz motywuje do ich wykonania. Wspiera, nadzoruje i weryfikuje realizację celów. Określa grupę produktów przeznaczonych do sprzedaży, ustala i kontroluje poziom zapasów, formułuje i wdraża strategię zakupów i sprzedaży, prowadzi rejestr poziomu zapasów i transakcji finansowych, składa raporty z prowadzonej działalności. Zapewnia zgodność z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska. Uczestniczy w targach i imprezach branżowych organizowanych przez producentów oraz dostawców.
Zadania zawodowe:
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • tworzenie i wdrażanie strategii zakupów i sprzedaży hurtowni;
  • przydzielanie obowiązków, wyznaczanie zadań dla pracowników hurtowni;
  • kontrolowanie i aktualizowanie stanów magazynowych hurtowni;
  • rekrutowanie pracowników oraz organizowanie szkoleń;
  • kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania powierzonych zadań;
  • przygotowywanie i składanie raportów z działalności hurtowni;
  • prowadzenie działań marketingowych;
  • analizowanie rynku i działalności konkurencji;
  • dobieranie produktów przeznaczonych do sprzedaży.
Kierownik hurtowni powinien posiadać m.in. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia. Zawodu kierownika hurtowni nie można uzyskać w drodze kształcenia zawodowego. Pożądane są: doświadczenie zawodowe w zakresie handlu, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi oraz kursy i szkolenia podnoszące efektywność pracy. Dodatkowym atutem jest posiadanie wiedzy z zakresu specyfiki branży. Niezbędna jest znajomość obsługi komputera (zwłaszcza edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych).
Dodatkowe zadania zawodowe:
.

partners

shortcut-links

 go-to-top