Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu w hotelu
Kod: 141101
Liczba odwiedzin: 2719
Synteza: Odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników zatrudnionych w danym dziale hotelu; wypełnia zadania wynikające z charakteru działalności konkretnego działu; określa zadania poszczególnych pracowników; sporządza raporty na potrzeby przełożonych; uczestniczy w procesie rekrutacji nowych pracowników i kreowaniu ścieżki zawodowej pracowników zatrudnionych w dziale.
Zadania zawodowe:
 • zarządzanie operacyjne działem hotelu odpowiednio do jego specyfiki;
 • kierowanie zespołem podległych pracowników, uczestniczenie w procesie naboru, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu w hotelu;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • opracowywanie grafików pracy zespołu z uwzględnieniem przepisów
  o czasie pracy;
 • egzekwowanie wypełniania powierzonych zadań i przestrzegania czasu pracy;
 • opracowywanie i wprowadzanie standardów pracy oraz zasad obsługi klientów;
 • dbanie o odpowiedni standard świadczonych usług hotelowych;
 • wdrażanie procesów optymalizacji funkcjonowania działu hotelu;
 • dbanie o wizerunek hotelu;
 • dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zarówno gości, jak
  i pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie hotelu w kontaktach zewnętrznych;
 • uczestniczenie w targach, spotkaniach i konferencjach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top