Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik wydawnictwa
Kod: 134915
Liczba odwiedzin: 175
Synteza: Kierownik wydawnictwa odpowiada za planowanie procesu wydawniczego w każdej fazie jego realizacji. Jest zaangażowany w ustalanie harmonogramu wydawnictwa i kontrolowanie poprawnej jego realizacji.
Zadania zawodowe:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wydawnictwa i toku działalności wydawniczej;
 • ustalanie harmonogramu wydawnictwa i kontrolowanie poprawnej jego realizacji;
 • planowanie i kontrola procesu wydawniczego w każdej fazie jego realizacji;
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami związanymi z przygotowywaniem książek i innych materiałów do druku w każdej fazie ich realizacji  (zbieranie i opracowywanie treści, zlecanie tłumaczeń i prac graficznych, współpraca z autorami, tłumaczami i grafikami, korekty po składzie i łamaniu, kierowanie do druku, nadzór nad jakością itp.);
 • analizowanie otoczenia rynkowego w celu ustalenia potrzeb potencjalnego klienta;
 • współpracowanie z autorami, recenzentami i grafikami w zakresie przygotowywania publikacji do druku;
 • przygotowywanie i procedowanie umów z autorami, tłumaczami, grafikami, drukarniami;
 • przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań np. o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • organizowanie pracy i koordynowanie zadań zespołu wydawniczego;
 • dbanie o rozwój zawodowy podległych pracowników oraz kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa prasowego, prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego;
 • sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji wydawnictwa;
 • współpraca z innymi działami wydawnictwa;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku wydawnictwa;
 • uczestniczenie w procesach rekrutacyjnych;
 • uczestniczenie w wystawach targach, spotkaniach branżowych,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych wydawnictwa;
 • uczestniczenie w krajowych i zagranicznych targach i festiwalach związanych z książką, spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top