Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik agencji ubezpieczeniowej
Kod: 134602
Liczba odwiedzin: 2147
Synteza: Zarządza pracą agencji ubezpieczeniowej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów sprzedażowych i organizacyjnych w krótkiej i długiej perspektywie; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie klientów.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla agencji ubezpieczeniowej w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów obsługi ubezpieczeniowej, w szczególności dla klientów korporacyjnych;
 • nadzorowanie tworzenia planów sprzedażowych i przekładanie ich na zadania przydzielane poszczególnym pracownikom;
 • rekrutowanie nowych pracowników do agencji ubezpieczeniowej zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju agencji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności podległych agentów ubezpieczeniowych w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i obsługi klienta;
 • motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizowanie wiedzy z zakresu produktów i przepisów ubezpieczeniowych;
 • planowanie i zapewnianie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla podległych pracowników agencji ubezpieczeniowej;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert handlowych z zakresu obsługi ubezpieczeniowej dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów kluczowych i utrzymywanie kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi, których produkty oferuje agencja;
 • kontrolowanie wyników finansowych agencji;
 • wyznaczanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami i zarządzania kosztami agencji;
 • reprezentowanie agencji w kontaktach zewnętrznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • zapewnianie pomocy merytorycznej podległym pracownikom w przypadku podsiania odpowiedniej licencji;
 • budowanie pozytywnego wizerunku agencji ubezpieczeniowej.

partners

shortcut-links

 go-to-top