Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik rozwoju technologii informatycznych
Kod: 133005
Liczba odwiedzin: 3275
Synteza: Planuje, koordynuje i nadzoruje pracę w zakresie rozwoju technologii informatycznych wykorzystywanych w organizacji; zarządza pracą podległych pracowników; stosuje się do przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie odnoszącym się do działalności organizacji.
Zadania zawodowe:
 • planowanie zmian rozwojowych w zakresie technologii systemów informatycznych w organizacji (WAN, LAN, Intranet, systemy wspomagające zarządzanie, systemy zarządzania informacją w firmie, systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientami itp.);
 • wdrażanie nowych rozwiązań i systemów informatycznych, usprawniających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie organizacją;
 • zapobiegania zagrożeniom związanym z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • analizowanie rynku IT i konkurencji pod kątem zmian w zakresie technologii informatycznych, ocenianie perspektywy konieczności dostosowania wykorzystywanej w organizacji technologii informatycznej do zmian zachodzących na rynku IT;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem rozwoju technologii informatycznych, w tym opracowywanie, wdrażanie i udoskonalanie standardów pracy w dziale;
 • planowanie budżetu działu rozwoju technologii informatycznych oraz nadzorowanie jego realizacji;
 • opracowywanie procedur i regulaminów wewnętrznych działu rozwoju technologii informatycznych;
 • rekomendowanie przełożonym dostawców sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • współpraca z innymi działami organizacji w zakresie planowania i rozwijania technologii informatycznych;
 • rekrutowanie pracowników do działu rozwoju technologii informatycznych zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju organizacji oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • motywowanie pracowników i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie szkoleń zawodowych i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji w zakresie technologii informatycznych i zarządzania działem rozwoju technologii informatycznych;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności działu rozwoju technologii informatycznych na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni i zabezpieczania danych wrażliwych, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w wydarzeniach branżowych (targach, prezentacjach i konferencjach).

partners

shortcut-links

 go-to-top