Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
Kod: 132405
Liczba odwiedzin: 2251
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa spedycyjnego; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię przedsiębiorstwa spedycyjnego; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów, zarządza pracownikami przedsiębiorstwa.
Zadania zawodowe:
 • kierowanie całością działań przedsiębiorstwa spedycyjnego, w szczególności w zakresie zarządzania procesem spedycyjnym;
 • planowanie i wdrażanie rozwiązań związanych z transportem, odbiorem i dostawą powierzonych towarów mające na celu optymalizowanie kosztów własnych przedsiębiorstwa;
 • organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie całości działań operacyjnych z wiązanych z odbiorem, transportem i dostawą towarów przedsiębiorstwa spedycyjnego;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu spedycji dla klientów firmy;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • zapewnienie efektywności procesów logistycznych (transportu, logistyki produkcji, gospodarki magazynowej, koordynacja łańcucha dostaw, przepływu materiałów itp.);
 • koordynowanie procesu realizacji zamówień złożonych przez klientów, w tym zapewnianie terminowej realizacji zleceń;
 • branie udziału w planowaniu, tworzeniu oraz realizacji budżetu przedsiębiorstwa spedycyjnego;
 • kontrolowanie stanu realizacji założeń budżetowych przedsiębiorstwa;
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie zakresów obowiązków dla poszczególnych działów i stanowisk;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • rozliczanie czasu pracy pracowników firmy m.in.: spedytorów, kierowców, pracowników pakujących, konfekcjonujących ładunek itp.;
 • zapewnianie warunków do rozwoju zawodowego pracowników;
 • kontrolowanie ważności uprawnień zawodowych kierowców;
 • współpraca z przewoźnikami i klientami, w tym negocjowanie i zawieranie umów oraz pozyskiwanie przewoźników i podwykonawców;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych wymaganych przepisami prawa;
 • planowanie i wdrażanie optymalnych rozwiązań w zakresie pracy oraz jakości serwisu użytkowanych przez przedsiębiorstwo pojazdów;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, sprawozdań z realizacji budżetu i innych oraz prezentacji z działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa,
 • uczestniczenie w targach, prezentacjach i imprezach branżowych

partners

shortcut-links

 go-to-top