Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik produkcji w zakładach akwakultury
Kod: 131201
Liczba odwiedzin: 2089
Synteza: Odpowiada za planowanie i nadzór na produkcją w zakładzie akwakultury; odpowiada za proces produkcji, organizację pracy i kompleksowe zarządzanie podległym zespołem; odpowiada za przestrzeganie przepisów zoohigieny przy produkcji w zakładzie akwakultury.
Zadania zawodowe:
 • planowanie oraz nadzorowanie wykonania prac hodowlanych w zależności od profilu zakładu (ryb, skorupiaków itp.);
 • planowanie wykorzystania maszyn i sprzętu wykorzystywanego w hodowli w zakładzie akwakultury, w tym planowanie usług serwisowych i przeglądów;
 • analizowanie wykorzystania materiałów i środków w produkcji hodowlanej (karmy, odżywki itp.);
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem jakości produkcji, w szczególności nad kontrolą chorób ryb i innych hodowanych organizmów;
 • opracowywanie i koordynowanie działań mających na celu zwiększenie wylęgu.
 • monitorowanie rynków zbytu na produkcję zakładu akwakultury;
 • pozyskiwanie odbiorców produkcji zakładu, w tym negocjowanie warunków umów zawieranych z odbiorcami;
 • utrzymywanie relacji z przedsiębiorstwami przetwórczymi oraz nadzorem sanitarnym;
 • analiza kosztów produkcji i jej rentowności;
 • zapewnianie transportu towarów do odbiorców;
 • rekrutowanie pracowników do zakładu (w tym pracowników sezonowych) zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju zakładu oraz wymaganiami kompetencyjnymi;
 • zarządzanie grupą podległych pracowników, w tym planowanie ich pracy i kontrolowanie jej wykonania oraz zapewnianie pracownikom szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego;
 • zapewnianie opieki weterynaryjnej hodowanych ryb i innych organizmów;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa i prezentacji z działalności zakładu na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń dla hodowanych ryb i innych organizmów.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w targach i konferencjach poświęconych zagadnieniu hodowli ryb i innych organizmów wodnych.

partners

shortcut-links

 go-to-top