Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem
Kod: 131102
Liczba odwiedzin: 2080
Synteza: Zarządza i koordynuje pracę przedsiębiorstwa specjalizującego się w usługach związanych z leśnictwem; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności pilarzy, drwali, pracowników transportu;
 • branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem;
 • nadzorowanie i koordynowanie prac podwykonawców prac leśnych;
 • prowadzenie dokumentacji wymaganej przy pracach leśnych;
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów;
 • opracowywanie ofert usług leśnych dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania odpowiednich uprawnień przez pracowników;
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją krótko- i długoterminowych planów strategicznych działania przedsiębiorstwa;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących poszczególnych projektów dla klientów jak i całej firmy;
 • nadzorowanie tworzenia planów operacyjnych i przekładanie ich na zadania jednostkowe;
 • nadzorowanie realizacji kluczowych działań przedsiębiorstwa;
 • kontrolowanie wyników finansowych firmy;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach zewnętrznych;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach na usługi związane z leśnictwem;
 • budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa na zewnątrz.

partners

shortcut-links

 go-to-top