Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe
Kod: 121903
Liczba odwiedzin: 3293
Synteza: Zarządza i koordynuje pracą przedsiębiorstwa specjalizującego się w świadczeniu usług osobistych i porządkowych, obejmujących usługi związane za sportem i rekreacją, usługi fryzjerskie. kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi związane z rezerwacją biletów, miejscówek, środków transportu, usługi związane z przeprowadzkami, usługi związane z prowadzeniem domu, sprzątaniem i porządkowaniem mieszkań, biur i innych obiektów itp.; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię przedsiębiorstwa; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności personelu sprzątającego oraz świadczącego usługi osobiste (na przykład: konsjerż - asystent do zadań specjalnych, pokojówki, fryzjerzy, kosmetyczki, asystenci osobiści, trenerzy fitness, organizatorzy zakupów itp.);
 • tworzenie i pełnienie nadzoru nad realizacją krótko-, średnio-
  i długoterminowych planów strategicznych działania firmy;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących realizacji poszczególnych kontraktów dla klientów oraz biznesplanów stanowiących przełożenie strategii firmy na działania operacyjne;
 • tworzenie strategii cenowej usług osobistych i porządkowych świadczonych przez firmę dla klientów;
 • uczestniczenie w opracowaniu lub osobiste opracowywanie ofert z zakresu usług osobistych i porządkowych, takich jak: usługi związane za sportem
  i rekreacją, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi gastronomiczne, usługi związane z rezerwacją biletów, miejscówek, środków transportu itp., usługi związane z przeprowadzkami, usługi związane z prowadzeniem domu, sprzątaniem i porządkowaniem mieszkań, biur i innych obiektów itp.;
 • nadzorowanie realizacji kluczowych działań przedsiębiorstwa w zakresie usług osobistych i porządkowych świadczonych dla klientów firmy (na przykład: organizowanie zajęć na wolnym powietrzu, organizowanie aktywności sportowej, strzyżenie i modelowanie fryzur, wykonywanie usług kosmetycznych, zapewnianie cateringu, rezerwowanie biletów, wejściówek, taksówek i innych środków transportu, kompleksowe organizowanie przeprowadzek, prowadzenie domu, sprzątanie i porządkowanie itp.);
 • kontrolowanie wyników finansowych firmy oraz optymalizowanie
  i zarządzanie zasobami: finansowymi, materialnymi, ludzkimi oraz kosztami firmy;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa w kontaktach z zewnętrznymi kontrahentami, partnerami i instytucjami (na przykład: urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organa nadzoru i kontroli, instytucje rynku pracy itp.) ;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami
  i dostawcami;
 • rekrutowanie pracowników do firmy zgodnie ze strategią rozwoju firmy
  i wymaganiami kompetencyjnymi;
 • przeprowadzanie ocen okresowych pracowników i ich motywowanie;
 • planowanie i prowadzenie szkoleń podległych pracowników, w zakresie realizacji usług osobistych i porządkowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • dbanie o przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności posiadania odpowiednich uprawnień przez pracowników w dziedzinach regulowanych przepisami prawa;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • doskonalenie kompetencji i wiedzy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem specjalizującym się w świadczeniu usług osobistych i porządkowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top