Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik działu szkoleń
Kod: 121202
Liczba odwiedzin: 3728
Synteza: Odpowiada za opracowanie strategii szkoleniowej organizacji oraz organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników; opracowuje plan szkoleń i budżet szkoleniowy w firmie; nadzoruje zamawianie i wykonanie umów szkoleniowych z trenerami, firmami szkoleniowymi itp.
Zadania zawodowe:
 • opracowanie strategii szkoleniowej organizacji z uwzględnieniem strategii
  i polityki personalnej firmy oraz celów gospodarczych firmy;
 • opracowanie standardów szkoleń oraz procedur oceniania wyników szkoleń; w tym opracowywanie narzędzi do oceny jakości prowadzonych szkoleń;
 • ustalanie potrzeb szkoleniowych w organizacji oraz uczestniczenie w opracowaniu planów rozwojowych pracowników;
 • przygotowywanie budżetu szkoleń organizacji z uwzględnieniem celów rozwojowych pracowników oraz strategii firmy;
 • inicjowanie projektów szkoleniowych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
 • nawiązywanie i nadzorowanie współpracy z trenerami, firmami szkoleniowymi i podwykonawcami, w tym zawieranie umów, negocjowanie stawek i kontrolowanie wykonania umów;
 • monitorowanie wyników szkoleń;
 • pełnienie nadzoru lub prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, w tym rejestru osób przeszkolonych;
 • zarządzanie pracą działu szkoleń, w tym pełnienie nadzoru nad efektywnością pracy podległego personelu, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, w tym dbanie o przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie szkoleń w ramach posiadanych kompetencji.

partners

shortcut-links

 go-to-top