Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor produkcji
Kod: 112012
Liczba odwiedzin: 4847
Synteza: Kreuje strategię produkcyjną przedsiębiorstwa, wyznacza kluczowe cele produkcyjne i kontroluje ich realizację; analizuje sytuację rynkową i zapotrzebowanie na określone produkty i ustala krótko- i średnio- i długoterminowe plany produkcyjne oraz koordynuje i nadzoruje proces ich realizacji; nadzoruje procesy bezpośrednio związane z produkcją, takie jak kontrola jakości, zaopatrzenie, logistyka itp.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie strategii i polityki produkcyjnej organizacji, w tym określanie strategii rozwojowych zarówno dla całego obszaru produkcji, jak i dla poszczególnych produktów oraz pełnienie nadzoru nad terminową realizacją założonych planów;
 • zarządzanie pracą obszaru produkcyjnego oraz obszaru techniczno-rozwojowego przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem optymizacji procesów produkcyjnych, w celu realizacji planu produkcji w zakresie: kosztów, wymagań jakościowych, bezpieczeństwa oraz satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
 • organizowanie pracy działu produkcji, działu projektowego oraz badawczo-rozwojowego i działu magazynowego z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania zasobów i osiągania założonych wskaźników;
 • sprawowanie nadzoru nad pracami działu wdrożeń, w tym ustalanie priorytetów;
 • kontrolowanie kosztów produkcji pod kątem wydajności oraz realizacji założonego budżetu produkcji;
 • określanie systemu pracy i liczby pracowników produkcji w zależności od potrzeb w danych wydziałach;
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem procedur, norm i zasad w obszarze produkcji oraz pełnienie nadzoru nad odpowiednim poziomem technicznym przygotowywanej w firmie dokumentacji technicznej;
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną i parkiem maszynowym działu produkcji, zapewnianie odpowiedniego stanu technicznego pomieszczeń produkcyjnych oraz maszyn i urządzeń, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją zaplanowanych prac naprawczych, konserwacyjnych i remontowych;
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami w dziale produkcyjnym;
 • planowanie i nadzorowanie realizacji projektów inwestycyjnych oraz optymalizacyjnych w obszarze produkcji;
 • współpracowanie z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie realizacji polityki produkcyjnej firmy;
 • przygotowywanie raportów dla zarządu;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej budżetu produkcji;
 • kierowanie pracą podległego personelu, w tym: motywowanie, szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu produkcji;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy;
 • reprezentowanie firmy w stosunku do klientów oraz instytucji zewnętrznych;
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top