Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor operacyjny
Kod: 112011
Liczba odwiedzin: 8096
Synteza: Odpowiada za realizację strategii firmy w powierzonej części przedsiębiorstwa/ organizacji; odpowiada za realizację budżetu jednostki, realizacje planów jednostki, analizę i optymalizację kosztów oraz wykorzystanie zasobów.
Zadania zawodowe:
 • współpracowanie z dyrektorem generalnym i pozostałym członkami kadry kierowniczej w zakresie realizacji strategii firmy;
 • tworzenie oraz pełnienie nadzoru nad wdrożeniem krótko i długoterminowych strategii operacyjnych;
 • realizowanie strategii firmy, analizowanie wyników finansowych jednostki
  i podejmowanie działań umożliwiających optymalizację kosztów;
 • realizowanie celów budżetowych firmy w powierzonym obszarze, np. oddziale;
 • sprawowanie nadzoru nad procedurami kontroli jakości;
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości produktów i procesów produkcyjnych oraz organizacji i metod pracy;
 • utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami i partnerami;
 • opracowywanie planów rozwoju oddziału firmy;
 • koordynowanie działań podległych działów firmy, np. działu administracji, transportu, realizacji itp.;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w podległej jednostce; w tym branie udziału w planowaniu zasobów ludzkich, w procesach rekrutacji i oceny pracowników, planowaniu ścieżek rozwojowych i sukcesji stanowisk;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu administracji, transportu, realizacji itp.;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • branie udziału w planowaniu strategii całego przedsiębiorstwa;
 • branie udziału w planowaniu budżetu przedsiębiorstwa;
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych I specjalistycznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top