Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor logistyki
Kod: 112009
Liczba odwiedzin: 3855
Synteza: Sprawuje nadzór na działalnością logistyczną firmy; planuje zaopatrzenie firmy w materiały przy optymalizacji procesów i systemów logistycznych, pozyskuje i utrzymuje dobre relacje z partnerami strategicznymi.
Zadania zawodowe:
 • projektowanie, wdrażanie i zarządzanie operacjami logistycznymi w kraju i zagranicą;
 • wdrażanie polityki personalnej przedsiębiorstwa w dziale logistyki, w tym motywowanie, rozliczanie podległych pracowników, szkolenie i nadzorowanie ich rozwoju w zakresie umiejętności związanych z logistyką;
 • prowadzenie negocjacji i koordynowanie kontaktów firmy z klientami, partnerami i dostawcami;
 • poszukiwanie nowych dostawców, negocjowanie cen oraz warunków dostaw materiałów i usług;
 • utrzymywanie z dostawcami i innymi kontrahentami długofalowej współpracy;
 • sporządzanie planów i harmonizowanie terminów dostaw towarów;
 • kontrolowanie kosztów dostaw towarów, magazynowania itp.;
 • współpracowanie z innymi działami firmy przy opracowaniu systemów logistycznych;
 • zarządzanie i usprawnianie procesów związanych z logistyką i magazynowaniem towarów;
 • zarządzanie zapasami i utrzymywanie ich na optymalnym poziomie;
 • przygotowywanie odpowiednich raportów, zestawień oraz prezentacji jakościowych na potrzeby zarządu i działu finansowego firmy;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa w części dotyczącej kosztów logistyki;
 • reprezentowanie firmy w stosunku do klientów oraz instytucji zewnętrznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top