Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor handlowy
Kod: 112008
Liczba odwiedzin: 5846
Synteza: Odpowiada za politykę handlową firmy; zarządza działem handlowym, opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie, wdrażanie i realizowanie strategii handlowej przedsiębiorstwa;
 • branie udziału w przygotowaniu budżetu przedsiębiorstwa w części dotyczącej działu sprzedaży; ustalanie celów i zadań dla członków zespołu działu handlowego;
 • opracowywanie standardów pracy działu handlowego;
 • kierowanie pracą zespołu handlowców w celu osiągnięcia założonych wyników sprzedaży, w tym: monitorowanie i rozliczanie pracy zespołowej i indywidualnej zespołu handlowców, opracowywanie i zarządzanie motywacyjnym systemem wynagradzania handlowców, szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników w zakresie umiejętności handlowych;
 • pozyskiwanie nowych klientów oraz budowanie trwałych, dobrych relacji
  z kluczowymi klientami;
 • nadzorowanie przygotowywania umów z kluczowymi klientami oraz kontrolowanie warunków i realizacji tych umów;
 • podpisywanie umów z klientami, w zakresie posiadanych pełnomocnictw;
 • analizowanie konkurencji i trendów na rynku pod kątem przygotowywania strategii działań sprzedażowych;
 • monitorowanie i badanie rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, w tym analizowanie działania konkurencji;
 • tworzenie planów taktycznych i kontrolowanie działań operacyjnych dla działu handlowego;
 • przygotowywanie raportów dla zarządu z wynikami pracy działu;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy/ organizacji;
 • branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top