Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor do spraw informatyki / informacji
Kod: 112004
Liczba odwiedzin: 3943
Synteza: Inicjuje i koordynuje rozwój systemów informatycznych w firmie; zarządza i organizuje pracę działu informatyki; nadzoruje bezpieczeństwo danych elektronicznych; tworzy, rozlicza i kontroluje budżet organizacji związany z utrzymaniem zasobów informatycznych; odpowiada za utrzymywanie relacji z kluczowymi dostawcami i klientami.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i wdrażanie strategii rozwoju zasobów informatycznych organizacji, w tym: organizowanie i implementowanie systemów informatycznych (WAN, LAN, Intranet, bazy danych, systemy wspomagające zarządzanie, systemy zarządzania informacją itp.);
 • planowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych ułatwiających działania operacyjne i wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • organizowanie i bieżące zarządzanie podległym działem informatyki, w tym: zatrudnianie, zwalnianie, określanie zakresów obowiązków, motywowanie i ocenianie jego pracowników, planowanie budżetu i kontrolowanie procesów decyzyjnych;
 • wybieranie dostawców sprzętu i innych zewnętrznych firm współpracujących oraz uczestniczenie w negocjacjach handlowych;
 • zapewnianie zgodności z obowiązującymi przepisami procedur i innych przepisów wewnętrznych w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla zarządu organizacji;
 • koordynowanie współpracy z innymi działami organizacji, w tym współpraca z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej w zakresie wdrażania i rozwoju technologii informatycznych;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników;
 • doskonalenie własnych kompetencji przywódczych i specjalistycznych;
 • prowadzenie analizy rynku i konkurencji;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wdrożeń i rozwoju technologicznego zasobów informatycznych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku organizacji;
 • reprezentowanie organizacji na zewnątrz;
 • branie udziału w spotkaniach, targach i konferencjach branżowych;
 • tworzenie kultury organizacyjnej nastawionej na podnoszenie efektywności finansowej i organizacyjnej.

partners

shortcut-links

 go-to-top