Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych
Kod: 112002
Liczba odwiedzin: 3543
Synteza: Opracowuje, wdraża i sprawuje nadzór nad realizacją strategii badawczo-rozwojowej firmy oraz kontroluje jej skuteczność; kontroluje i nadzoruje prace działu badawczo-rozwojowego; bierze udział w opracowaniu strategii produkcyjnej oraz nadzoruje jej realizację; monitoruje rynek produktów pod kątem opracowywania nowych i ulepszania istniejących w firmie rozwiązań; pobudza innowacyjność podległych pracowników działu badawczo-rozwojowego i kieruje ich pracami; ściśle współpracuje z działem marketingu, sprzedaży oraz działem produkcji w zakresie opracowywania nowych produktów i technologii; nawiązuje i nadzoruje współpracę z zewnętrznymi jednostkami badawczymi; opracowuje i nadzoruje realizację polityki patentowej firmy.
Zadania zawodowe:
 • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie realizacji strategii badawczo-rozwojowej firmy nakierowanej na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w wybranych obszarach (na przykład: opracowywanie nowych produktów, doskonalenie produktów istniejących, wdrażanie innowacji produktowych lub technologicznych, obniżanie ceny produktu, wzorowanie się na produktach konkurencji itp.), w tym decydowanie o tym, w jakich obszarach będą podejmowane działania badawczo-rozwojowe;
 • nadzorowanie procesu opracowywania i wprowadzania nowych produktów, usług, procesów i technologii, w tym udział we wszystkich stadiach powstawania produktów lub usług (od fazy koncepcji, przez badania, rozwój i wdrożenie do produkcji) opiniowanie i aktywne uczestnictwo w projektach rozwojowych wdrażanych w firmie;
 • prowadzenie projektów związanych z uzyskiwaniem oszczędności oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania jakością wyrobów i usług;
 • opracowywanie strategii produkcyjnych oraz nadzór nad ich realizacją w części dotyczącej wdrażania nowych lub udoskonalonych istniejących produktów i technologii;
 • opracowywanie i realizowanie strategii patentowej firmy, w tym nadzorowanie zakupów patentów i licencji;
 • koordynowanie i nadzorowanie współpracy z innymi działami firmy (w szczególności z działem marketingu, działem sprzedaży, działem zapewniania jakości oraz działem produkcji) w zakresie doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych produktów, procesów i technologii;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z zewnętrznymi firmami i jednostkami badawczymi oraz naukowymi wspierającymi działania badawczo-rozwojowe podejmowane w firmie;
 • współpraca z urzędami i innymi jednostkami certyfikującymi w zakresie uzyskania patentów, certyfikatów i dopuszczania do eksploatacji opracowanych nowych produktów i rozwiązań technologicznych;
 • kompleksowe zarządzanie działem badawczo-rozwojowym w celu zapewnienia realizacji założeń strategii badawczo-rozwojowej, w tym nadzór nad pracą podległego personelu, koordynacja poszczególnych projektów realizowanych w dziale, motywowanie zespołu podległych pracowników oraz przygotowanie i realizowanie budżetu działu;
 • zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu badawczo-rozwojowego;
 • projektowanie i nadzorowanie wdrażania oraz funkcjonowania systemu przepływu informacji naukowo-technicznej w firmie oraz zapewnianie konsultacji eksperckich dla pracowników firmy, także poza działem badawczo-rozwojowym;
 • sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą techniczną i zarządzanie parkiem maszynowym firmy pod kątem możliwości wdrażania rozwiązań opracowanych w dziale badawczo-rozwojowym, w tym przeprowadzanie audytów technologicznych;
 • bieżące monitorowanie rynku mające na celu poszukiwanie i pozyskiwania informacji na temat nowych produktów i technologii oraz trendów, w tym zakresie;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej prac badawczo-rozwojowych i wdrażania ich efektów;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • udział w konferencjach i spotkaniach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top