Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor do spraw administracyjnych
Kod: 112001
Liczba odwiedzin: 6729
Synteza: Odpowiada za funkcjonowanie administracji w firmie; sprawuje nadzór nad przestrzeganiem odpowiednich procedur obowiązujących w firmie; nadzoruje zaopatrzenie i wyposażenie oraz zatwierdza plany i wydatki na niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie firmy; dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy; nadzoruje procesy inwestycyjne i transportowe; koordynuje pracę podległych działów i pracowników.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie efektywnej i sprawnej pracy biurowej firmy/ organizacji poprzez tworzenie i pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem odpowiednich procedur;
 • organizowanie i pełnienie nadzoru nad zaopatrzeniem i wyposażeniem firmy w sprzęt, urządzenia i artykuły niezbędne dla jej funkcjonowania itp.;
 • kontrolowanie kosztów administracyjnych, planowanie i budżetowanie wydatków na materiały biurowe i funkcjonowanie firmy;
 • pełnienie nadzoru nad sprawami gospodarczymi, inwestycjami (np. rozbudową hal, biur, remontami), transportem (np. zarządzanie flotą samochodową, planowanie przeglądów, napraw, zakupu i sprzedaży środków transportu);
 • pełnienie nadzoru nad procesem przepływu dokumentów w firmie;
 • organizowanie współpracy z firmami zewnętrznymi (firmy współpracujące
  i dostawcy, np. firm remontowo-budowlanych, serwisowych, zaopatrujących w materiały biurowe i środki czystości, sprzątających itp.), w tym negocjowanie warunków podpisywanych z nimi umów;
 • kierowanie pracą podległego personelu, w tym motywowanie, rozliczanie podległych pracowników, ustalanie planów doskonalenia zawodowego podwładnych i nadzorowanie ich rozwoju;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
 • współpracowanie z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie pracy administracji oraz obsługiwanie administracyjne innych działów firmy/organizacji;
 • reprezentowanie firmy w stosunku do klientów oraz instytucji zewnętrznych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • pełnienie nadzoru nad organizacją szkoleń z zakresu bhp i ochrony ppoż.;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji;
 • budowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

partners

shortcut-links

 go-to-top